หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2562 
      แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP 
     
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 
     
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่ต้องการทบทวน 
       ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 
       www.youtube.com/watch

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) 
       คลิก->  test-lteacher.otepc.go.th/

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
        

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
13 พ.ค.61 นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม. 4 ณ หอประชุมโรงเรียน
ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 28-29 เมษายน 2559
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 29 ก.ค.2558