หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายความอาลัย " พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน (การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101ล/27 พิเศษ ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา 
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อาคารโรงอาหาร/หอประชุม) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 28-29 เมษายน 2559
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 29 ก.ค.2558
นิทรรศการ วันเปิดบ้านวิชาการ 20 ก.พ.2558
ค่ายลูกเสืออาเซียนเพื่อการอนุรักษ์ 28-31 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

หนังสือแจ้งจาก สพฐ.