หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

14 มิ.ย.61 นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประธาน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Logbook รัตภูมิวิทยา 
      Logbook ล่าสุด 15  มิ.ย. 2561
การยืมเงินก่อนไปอบรม 
       
Logbook and PLC 
     
ID Plan 
       ID Plan
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่ต้องการทบทวน 
       ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 
       www.youtube.com/watch

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) 
       คลิก->  test-lteacher.otepc.go.th/

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
        

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
13 พ.ค.61 นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม. 4 ณ หอประชุมโรงเรียน
ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 28-29 เมษายน 2559
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 29 ก.ค.2558