หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

เลขที่ ๕๘๗  หมู่ที่ 11  ถนน เพชรเกษม (สายเก่า) ตำบล  กำแพงเพชร 
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์  90180 โทรศัพท์   074-584105
โทรสาร   074-584105
e-mail: rattaphumwittaya@windowlive.com

website :  www.ry.ac.th

แผนที่ www.google.co.th/maps/dir//%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2/@7.3230112,100.2440507,10z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x304d18aa89501457:0xf2101228121af987!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lij4Lix4LiV4Lig4Li54Lih4Li04Lin4Li04LiX4Lii4Liy!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x304d18aa89501457:0xf2101228121af987!2m2!1d100.258878!2d7.067922