หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
13 พ.ค.61 นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นายกิตตื์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นประะธาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม. 4 ณ หอประชุมโรงเรียน
ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 28-29 เมษายน 2559
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 29 ก.ค.2558
นิทรรศการ วันเปิดบ้านวิชาการ 20 ก.พ.2558
ค่ายลูกเสืออาเซียนเพื่อการอนุรักษ์ 28-31 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
รับการประเมิน สมศ.รอบ3 วันที่ 12-14 มกราคม 2558
รับน้องรหัส ปี 2557 วันที่ 24 มิ.ย.57
พิธีไหว้ครู ปะจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ค่ายพุทธบุตร ม.4 15-17 พ.ค.2557 ณ วัดไทรใหญ่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป