หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม Fun Festival English Camp 2019 ตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP เข้าร่วมกิจกรรม Fun Festival English Camp 2019 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา