หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะฮ์ สุราการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 คน มาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และโปรแกรม SMEP ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 - 11 กันยายน 2562