หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ครูผู้สอนชาวต่างชาติ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา เข้ารับการพัฒนาในโครงการ Workshop for Foreign Teachers Teaching English to Thai Students in Light of the Basic Core Thai Curriculum 2008 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์