หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเ

  ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint

  เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

  แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  คู่มือรายการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ2560 (กลุ่มสาระศิลปะ)

  จุดเน้นสพม.16 ปีงบประมาณ 2559

  รายละเอียด กบข. ตอน 2

  รายละเอียด กบข. ตอน 1

  ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป